Kvalitetssäkring

Kvalitet och trygghet genomsyrar vårt arbete. Det är viktigt att kunden känner förtroende för den städpersonalen som utför sitt arbete i deras hem och att kvalitet på städningen är enligt kundens förväntan.

För att nå upp våra kvalitets- och trygghets mål utför vi följande aktiviteter:

  • Nogrann rekryteringsprocess
  • Utdrag från polisens belastningsregister
  • Utbildad personal med arbetsglädje
  • Egen kontaktperson som är välinformerad om dina behov
  • Välfungerande säkerhetsrutiner vad gäller dina nycklar, larm osv
  • Ansvarsförsäkring för att täcka upp eventuella skador
  • Välutvecklade kvalitetsrutiner
  • Höga hygienkrav
  • Miljömärkta rengöringsprodukter