Arenakoncernen tillträder som ägare till Efecta Service Aktiebolag

Arenakoncernen tillträder som ägare till Efecta Service Aktiebolag

ONS, APR 06, 2022 08:59 CETReport this content

Efecta Service Aktiebolag tillhandahåller högkvalitativa städ- och servicetjänster i Storstockholm.

”Vi ser en stor potential i att vi som ny ägare kan bidra med tillväxt. Arenakoncernen finns idag etablerad på fler än 160 platser runt om i Sverige. Vi kan bidra med geografisk breddning samt även säkerställa god kompetensförsörjning i en expansion genom en nära samverkan med våra lokalvårds- och serviceutbildningar som vi idag bedriver inom koncernen runt om i landet, säger Magnus Eriksson, koncernchef, Arenakoncernen.”

De tidigare ägarna kommer att stanna kvar i operativa roller under en övergångsperiod.

”Vi känner att Arenakoncernen som ägare till Efecta har goda förutsättningar för tillväxt med bibehållen kvalitet. Genom att Arenakoncernen blir ny ägare kommer Efecta kunna ta nästa steg och fokusera på tillväxt säger tidigare ägare och VD Ari Männsitö.”

”Denna information är sådan information som Arenakoncernen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Rasmus Rossi, för offentliggörande klockan 9:00 den 2022-04-06.”

Rasmus Rossi, VD, rasmus.rossi@arenakoncernen.se, telefon: 010-240 01 67

alternativt se bolagets hemsida, www.arenakoncernen.se

Arenakoncernen består av bolagen Arbetslivsresurs, Arena Utbildning, Arena Personal, Niana och World Class. Tillsammans erbjuder våra verksamheter långsiktiga och hållbara lösningar för organisationer, företag och medarbetare. Koncernen tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud inom Bemanning & Rekrytering, Hälsa & Rehabilitering, Utbildning samt Karriär & Omställning.