Hur köper jag tjänsten?

Du kan köpa våra tjänster antingen som privatperson eller som en löneförmån via din arbetsgivare. Om du anlitar Efecta Service som privatperson tecknar du avtal med oss där du bestämmer själv hur många timmar och hur ofta du vill köpa och hur timmarna skall användas.

Städningen i hemmet kan även ske som löneförmån från arbetsgivare som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Om du får tjänsten som en löneförmån betalar du som anställd förmånskatt. Då är det din arbetsgivare som tecknar avtal med oss och bestämmer timmar du kan utnyttja.

Hembesök
Ett kostnadsfritt hembesök av vår områdeschef som förbinder dig inte för något är början av ditt nya friare liv. Tillsammans går ni igenom ditt hem, diskuterar dina önskemål och behov samt kommer fram hur många timmar hemservice du behöver. Du får personlig kontakt med oss samt en möjlighet att diskutera vad Efecta Service har att erbjuda just till dig.

Startstädning
Vår ambitionsnivå är hög och därför vill vi inleda vårt uppdrag med en startstädning. Det är en rejäl rengöring av proffsig städare som tillsammans med sin kollega gör grundligt rent hemma hos dig. Startstädningen utförs vanligtvis någon annan dag i veckan utom torsdagar och fredagar.

Avtalsstädning
Efter startstädningen börjar vi med löpande städningar som utförs enligt dina önskemål antingen en gång i veckan, varannan vecka eller en gång i månaden. I den här städningen är det du som tillsammans med vår områdeschef bestämmer hur beställda timmar används. Antal timmar beror på bostadens storlek, utseende och behov.

Fakturering
Vi fakturerar dig i efterskott en gång per månad. Betalningsvillkor är 14 dagar netto från faktura datum.