Hemstädning i Stockholm

Hemstädning i Stockholm

Att städa ditt hem är ett stort ansvar!

Efecta är ett serviceföretag med erfaren ledning och har kunder som ställer höga och tydliga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kostandseffektivitet. Efecta erbjuder service på lite högre nivå än man traditionellt gör och vi ligger långt framme när det gäller dialog med kunden, medarbetarnas kompetens, miljötänkande och flexibilitet. 90 % av våra nya kunder kommer genom referenservilket är ett tecken att vårt kunnande, starkt engagemang och servicemannaskap uppskattas av våra kunder.

Vi önskar flera kunder som ställer höga krav! Om ni antecknar ett avtal med oss erbjuder vi en rejäl storstädning i samband med första städningen.

Kontakta oss för ett kostandsfritt hembesök eller mer info på info@efecta.se eller 070-2355256.

Varmt välkommen!