Våra värderingar

Vi bryr oss om:

  • Våra kunder
  • Våra medarbetare
  • Vår miljö
  • Våra resurser

Ansvar: Vi tar ansvar för våra handlingar som företag, arbetsgrupp och individ. Vi arbetar att leverera miljövänliga tjänster och tar ansvar för våra medarbetare. Vi håller vad vi lovar. Och om något skulle gå fel, åtgärdrar vi det omedelbart

Resultat: Vi drivs av att leverera uppköpt kvalitet med hög servicenivå. Vi använder våra pengar på ett smart sätt som kommer till kunder tillgodo. Vi är flexibla med mycket personlig service och följer alltid upp våra uppdrag tills kunden är nöjd.

Samarbete: Vi jobbar gemensamt för att nå våra och kundernas mål. Vi har roligt tillsammans och är stolta över att vara en del av Efecta.