Vår Integritetspolicy

Allmänt

Vi på Efecta Service värnar om din personliga integritet vilket innebär att vi alltid försöker samla in personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet vid behandling av dina personuppgifter. Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss.

Insamling och användning av information

För att du som kund skall kunna anlita oss för städservice- och hantverkstjänster och att vi kan skicka dig en faktura efter utfört arbete måste vi ha dina personuppgifter som inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer. När en privat kund köper Rut- eller Rut tjänster behöver vi ha även personnummer för att kunna söka avdrag från sketteverket. Fastighetsbeteckning behövs när vi säljer hantverkstjänster.

Från våra medarbetare samlar vi in personuppgifter för att kunna fullgöra anställningsavtal, söka ID06-kort eller söka utdrag ur polisens belastningsregister.

Personuppgiftsansvarig

Liisa Männistö är ansvarig på företaget att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tilläplig lagstiftning.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enighet med denna integritetspolicy och inom ramen av svensk lagstiftning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar eller på något annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utopmstående parter. Som utomstående part räknas inte vår bank, försäkringsbolag, revisor och bokföringsbyrå.

Säkerhet

Vi använder en rad säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst använding och utlämnande. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (till ex fakturering) får tillgång till personligt identifierbar information.

Ytterligare information

Kontakta oss om du har frågor kring hantering av dina peronuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd.